• Silbud
  Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
 • Silbud
  Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
 • Silbud
  Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
Dworzec PKP w Krakowie

Dworzec PKP w Krakowie.
Wykonanie kompletnej instalacji tryskaczowej wraz z pompownią i wyposażeniem zbiornika wody zapasowej.

Kraków to ważne miasto w historii Polski. Dawna stolica. Miejsce odwiedzane przez rzesze ludzi z całego świata. Wielkim wyróżnieniem dla firmy Silbud, było powierzenie nam wykonania prac w tak pięknym budynku dworca w Krakowie.

Proponujemy

 • projektowanie instalacji stałych urządzeń gaśniczych, a zwłaszcza instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i hydrantowych
 • wykonywanie projektów instalacji tryskaczowych
 • uzgadnianie dokumentacji
 • serwis i okresowe przeglądy instalacji tryskaczowych
 • przygotowywanie dokumentów odbiorowych
 • nadzór nad realizacją inwestycji

Zobacz ofertę
Pierwsze w pełni funkcjonalne automatyczne tryskacze pojawiły się w USA w 1874 r. Za ich wynalazcę uważany jest Henry S. Parmelee. Tryskacze te miały znamionową temperatu­rę otwarcia ok. 72°C.

Wraz z pojawieniem się urządzeń gaśni­czych tryskaczowych narodziła się konieczność opracowania standardu ich projektowania i budowy. Już w roku 1896 w No­wym Jorku opublikowana została pierwsza edycja normy NFPA 13.

Zalety tryskaczy są bezdyskusyjne. Świadczy o tym liczba tryskaczy w urządzeniach tryskaczowych na świecie. W 2000 r. zainstalo­wano ich ok. 72 mln sztuk, w tym ok. 6,5 mln w Europie.

Normatywna definicja tryskacza obowią­zująca w Europie określa, że jest to dysza z termoczułym elementem uszczelniającym, otwierającym wypływ wody do gaszenia po­żaru. W Europie dysza ma najczęściej znormalizowaną średnicę nominalną otworu 10,15 i 20 mm.

Przy projektowaniu urządzeń tryskaczo-wych niezbędna jest znajomość tzw. współ­czynnika K tryskacza, który określa, ile wody wypływa z tryskacza przy danym ci­śnieniu.

Parametrem charakteryzującym nowe kon­strukcje tryskaczy jest współczynnik prze­wodności [C] - wartość przewodności ciepl­nej miedzy elementem termoczuły m tryskacza a wypełnionym wodą przyłączem, wyrażona w (m/s)"2. Częściej spotykane oznaczenie try­skacza to jednak RTI, charakteryzujące jego sposób zadziałania (wskaźnik czasu zadziała­nia) - wartość termicznej czułości tryskacza wyrażona w (ms)"2.

Najnowsze generacje tryskaczy, np. ESFR, ELO, EC, ECOH, Residential i do mgły wod­nej, wymagają am­pułek szklanych o ekstremalnie ni­skim RTI i bardzo wyso­kiej wytrzymałości.

Tryskacze z ampułkami Super Fast i Ul­tra Fast o średnicy F2,5; F2 i Fl,5 są prze­znaczone specjalnie do stosowania w tryska­czach o bardzo wysokich wymaganiach eks­ploatacyjnych, wszędzie tam, gdzie bardzo wczesne wykrycie pożaru jest najważniejszym parametrem. Takie ampułki spotyka się m.in. w tryskaczach ESFR lub Water Mist.

Elementem termoczułym tryskacza może być ampułka szklana lub „zamek" topikowy. Stąd podział na tryskacze ampułkowe - otwierające się na skutek pęknięcia wypełnionej cieczą szklanej ampułki i tryskacze topikowe - otwierające się

Parametry tryskaczy

Pierwsze w pełni funkcjonalne automatyczne tryskacze pojawiły się w USA w 1874 r. Za ich wynalazcę uważany jest Henry...

Norma NFPA13

W ostatnich latach dużą popularność w Europie zzdobył amerykański standard projektowania urządzeń tryskaczowych,...

Instalacje tryskaczowe

Oferujemy montaż kompletnych instalacji tryskaczowych samoczynnie uruchamiających się z przeznaczeniem do domów handlowych,...
 • 1
 • 2

Nasza specjalizacja

Specjalizujemy się w projektowaniu, dostarczaniu, wykonywaniu oraz konserwacji instalacji przeciwpożarowych, zraszaczowych, w dużych obiektach budowlanych.

Nasze referencje

Najlepszą zachętą do współpracy z firmą Silbud-Plus są referencje wystawione przez naszych Klientów. Potwierdzają one deklarowaną rzetelność i fachowość naszej firmy. Zobacz referencje