• Silbud
    Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
  • Silbud
    Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
  • Silbud
    Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
Salon Meblowy „AGATA” w Poznaniu

Salon meblowy „AGATA” w Poznaniu.
Wykonanie projektu instalacji tryskaczowej i hydrantowej wraz z pompownią. Wykonanie projektu wykonawczego.

Meble to podstawowe elementy wystroju naszych mieszkań. Lubimy oglądać propozycje aranżacji. Salony meblowe "Agata" swoją ofertę proponują na dużej powierzchni. To trzeci salon "Agaty", w budowie którego uczestniczyła firma Silbud.

Proponujemy

Nasz nadzór techniczny oraz brygady wykonawcze posiadają wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Pozwala to na realizację prac na dużych obiektach, gwarantując wysoką jakość. Dodatkowo dzięki naszej pracowni projektowej oraz współpracy z dużymi biurami projektowymi możemy wykonywać instalacje kompleksowo - od projektu poprzez uzgodnienia, wykonanie, testy i szkolenia aż do odbioru końcowego.
Zobacz ofertę
W ostatnich latach dużą popularność w Europie zzdobył amerykański standard projektowania urządzeń tryskaczowych, według normy NFPA 13. Pierwszy standard został wydany w 1896 roku. Stuletnia tradycja w projektowa­niu urządzeń tryskaczowych jest doceniane na całym świecie.

Urządzenia tryskaczowe, zgodnie z obowiązu­jącymi w Polsce przepisami, mogą być projektowa­ne, budowane i eksploatowane w oparciu o wyma­gania PN-M-51540 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji, a tak­że zgodnie z aktualnie obowiązującymi znanymi standardami światowymi i europejskimi - takimi jak wyżej wspomniana norma NFPA 13, przepisy ame­rykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Faktory Mutual Insurance Company (FM), czy też w oparciu o niemieckie przepisy VdS 2092.

Nie zachodzi w takim przypadku konieczność równoczesnego spełnienia wymagań PN-M-51540. Wynika to z faktu, że Polska Norma PN-M-51540 nie została wprowadzona do obowiązkowego stosowa­nia rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 lutego 2002 r. w sprawie wpro­wadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm do­tyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 18, póz. 182). Korzystanie z normy jest możliwe przy spełnieniu między innymi przepisów art. 5.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Parametry tryskaczy

Pierwsze w pełni funkcjonalne automatyczne tryskacze pojawiły się w USA w 1874 r. Za ich wynalazcę uważany jest Henry...

Norma NFPA13

W ostatnich latach dużą popularność w Europie zzdobył amerykański standard projektowania urządzeń tryskaczowych,...

Instalacje tryskaczowe

Oferujemy montaż kompletnych instalacji tryskaczowych samoczynnie uruchamiających się z przeznaczeniem do domów handlowych,...
  • 1
  • 2

Nasza specjalizacja

Specjalizujemy się w projektowaniu, dostarczaniu, wykonywaniu oraz konserwacji instalacji przeciwpożarowych, zraszaczowych, w dużych obiektach budowlanych.

Nasze referencje

Najlepszą zachętą do współpracy z firmą Silbud-Plus są referencje wystawione przez naszych Klientów. Potwierdzają one deklarowaną rzetelność i fachowość naszej firmy. Zobacz referencje