• Silbud
    Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
  • Silbud
    Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
  • Silbud
    Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
Dworzec PKP w Krakowie

Dworzec PKP w Krakowie.
Wykonanie kompletnej instalacji tryskaczowej wraz z pompownią i wyposażeniem zbiornika wody zapasowej.

Kraków to ważne miasto w historii Polski. Dawna stolica. Miejsce odwiedzane przez rzesze ludzi z całego świata. Wielkim wyróżnieniem dla firmy Silbud, było powierzenie nam wykonania prac w tak pięknym budynku dworca w Krakowie.

Proponujemy

Nasz nadzór techniczny oraz brygady wykonawcze posiadają wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Pozwala to na realizację prac na dużych obiektach, gwarantując wysoką jakość. Dodatkowo dzięki naszej pracowni projektowej oraz współpracy z dużymi biurami projektowymi możemy wykonywać instalacje kompleksowo - od projektu poprzez uzgodnienia, wykonanie, testy i szkolenia aż do odbioru końcowego.
Zobacz ofertę
W ostatnich latach dużą popularność w Europie zzdobył amerykański standard projektowania urządzeń tryskaczowych, według normy NFPA 13. Pierwszy standard został wydany w 1896 roku. Stuletnia tradycja w projektowa­niu urządzeń tryskaczowych jest doceniane na całym świecie.

Urządzenia tryskaczowe, zgodnie z obowiązu­jącymi w Polsce przepisami, mogą być projektowa­ne, budowane i eksploatowane w oparciu o wyma­gania PN-M-51540 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji, a tak­że zgodnie z aktualnie obowiązującymi znanymi standardami światowymi i europejskimi - takimi jak wyżej wspomniana norma NFPA 13, przepisy ame­rykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Faktory Mutual Insurance Company (FM), czy też w oparciu o niemieckie przepisy VdS 2092.

Nie zachodzi w takim przypadku konieczność równoczesnego spełnienia wymagań PN-M-51540. Wynika to z faktu, że Polska Norma PN-M-51540 nie została wprowadzona do obowiązkowego stosowa­nia rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 lutego 2002 r. w sprawie wpro­wadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm do­tyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 18, póz. 182). Korzystanie z normy jest możliwe przy spełnieniu między innymi przepisów art. 5.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Parametry tryskaczy

Pierwsze w pełni funkcjonalne automatyczne tryskacze pojawiły się w USA w 1874 r. Za ich wynalazcę uważany jest Henry...

Norma NFPA13

W ostatnich latach dużą popularność w Europie zzdobył amerykański standard projektowania urządzeń tryskaczowych,...

Instalacje tryskaczowe

Oferujemy montaż kompletnych instalacji tryskaczowych samoczynnie uruchamiających się z przeznaczeniem do domów handlowych,...
  • 1
  • 2

Nasza specjalizacja

Specjalizujemy się w projektowaniu, dostarczaniu, wykonywaniu oraz konserwacji instalacji przeciwpożarowych, zraszaczowych, w dużych obiektach budowlanych.

Nasze referencje

Najlepszą zachętą do współpracy z firmą Silbud-Plus są referencje wystawione przez naszych Klientów. Potwierdzają one deklarowaną rzetelność i fachowość naszej firmy. Zobacz referencje