• Silbud
  Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
 • Silbud
  Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
 • Silbud
  Silbud INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE TRYSKACZOWE i ZRASZACZOWE
Salon Meblowy „AGATA” w Poznaniu

Salon meblowy „AGATA” w Poznaniu.
Wykonanie projektu instalacji tryskaczowej i hydrantowej wraz z pompownią. Wykonanie projektu wykonawczego.

Meble to podstawowe elementy wystroju naszych mieszkań. Lubimy oglądać propozycje aranżacji. Salony meblowe "Agata" swoją ofertę proponują na dużej powierzchni. To trzeci salon "Agaty", w budowie którego uczestniczyła firma Silbud.

Proponujemy

 • projektowanie instalacji stałych urządzeń gaśniczych, a zwłaszcza instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i hydrantowych
 • wykonywanie projektów instalacji tryskaczowych
 • uzgadnianie dokumentacji
 • serwis i okresowe przeglądy instalacji tryskaczowych
 • przygotowywanie dokumentów odbiorowych
 • nadzór nad realizacją inwestycji

Zobacz ofertę
W ostatnich latach dużą popularność w Europie zzdobył amerykański standard projektowania urządzeń tryskaczowych, według normy NFPA 13. Pierwszy standard został wydany w 1896 roku. Stuletnia tradycja w projektowa­niu urządzeń tryskaczowych jest doceniane na całym świecie.

Urządzenia tryskaczowe, zgodnie z obowiązu­jącymi w Polsce przepisami, mogą być projektowa­ne, budowane i eksploatowane w oparciu o wyma­gania PN-M-51540 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji, a tak­że zgodnie z aktualnie obowiązującymi znanymi standardami światowymi i europejskimi - takimi jak wyżej wspomniana norma NFPA 13, przepisy ame­rykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Faktory Mutual Insurance Company (FM), czy też w oparciu o niemieckie przepisy VdS 2092.

Nie zachodzi w takim przypadku konieczność równoczesnego spełnienia wymagań PN-M-51540. Wynika to z faktu, że Polska Norma PN-M-51540 nie została wprowadzona do obowiązkowego stosowa­nia rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 lutego 2002 r. w sprawie wpro­wadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm do­tyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 18, póz. 182). Korzystanie z normy jest możliwe przy spełnieniu między innymi przepisów art. 5.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Parametry tryskaczy

Pierwsze w pełni funkcjonalne automatyczne tryskacze pojawiły się w USA w 1874 r. Za ich wynalazcę uważany jest Henry...

Norma NFPA13

W ostatnich latach dużą popularność w Europie zzdobył amerykański standard projektowania urządzeń tryskaczowych,...

Instalacje tryskaczowe

Oferujemy montaż kompletnych instalacji tryskaczowych samoczynnie uruchamiających się z przeznaczeniem do domów handlowych,...
 • 1
 • 2

Nasza specjalizacja

Specjalizujemy się w projektowaniu, dostarczaniu, wykonywaniu oraz konserwacji instalacji przeciwpożarowych, zraszaczowych, w dużych obiektach budowlanych.

Nasze referencje

Najlepszą zachętą do współpracy z firmą Silbud-Plus są referencje wystawione przez naszych Klientów. Potwierdzają one deklarowaną rzetelność i fachowość naszej firmy. Zobacz referencje